Bir fil mi yoksa bir çocuk mu daha hızlı çiş yapar?

İster inanın ister inanmayın ama yapılan araştırmalar sonucunda memelilerin büyük çoğunluğunun büyüklüklerine bakılmaksızın aynı sürede çiş yaptıkları ispatlanmış.

Bir fil mi yoksa bir çocuk mu daha hızlı çiş yapar?

Atlanta hayvanat bahçesinde bilim adamlarınca yapılan araştırmalar sonucunda bu enteresan sonuca varılmış ve adını da çiş kanunu koymuşlar.

Fil, çiş, hızlı çiş, hızlı işemek, kim hızlı işer

Memelilerde mesane büyüklük aralığının 100 mL ile 100 L arasında değişmesine rağmen çiş yapma süresi 21 sn civarında kalıyor. Bu süre büyük memelilerin idrar yollarının yer çekimini ve akış hızını artırıcı özellikleri sayesinde küçük memelilerin çiş süresi ile eşitlenmiş oluyor.

Bir fil mi

Fil, çiş, hızlı çiş, hızlı işemek, kim hızlı işer