Görevi “Bir belde halkının ortak, mahalli ihtiyaçlarını karşılayan ve hizmetlerini gören, kamu tüzel kişiliğine sahip mahalli idare birimi” olarak açıklanan belediyelerin yaptıkları bazı icraatları görünce insan kendine sormadan